Bart Janzen Training en opleiding.

Bedrijfshulpverlening (BHV) is het door het bedrijf zelf georganiseerde verlenen van
hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Als er een situatie is die gevaar
oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en gasten, zorgen
bedrijfshulpverleners (BHV’ers) ervoor dat letsel en schade zo veel mogelijk
wordt voorkomen en beperkt.